Interne strani zavezancev po uredbi


PrijavaSpecifični strošek doseganja prihrankov 2023 (18.03.2024)

Eko sklad na podlagi 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20) objavlja specifični strošek doseganja prihrankov za leto 2023, in sicer 190,80 EUR/MWh.

Specifični strošek doseganja prihrankov 2022 (17.04.2023)

Eko sklad na podlagi 7. odstavka 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20), ki določa, da Eko sklad objavi specifični strošek doseganja prihrankov energije za preteklo leto, objavlja specifični strošek za leto 2022, ki znaša 184,15 EUR/MWh.

Specifični strošek doseganja prihrankov 2021 (05.04.2022)

Eko sklad na podlagi 7. odstavka 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20), ki določa, da Eko sklad objavi specifični strošek doseganja prihrankov energije za preteklo leto, objavlja specifični strošek za leto 2021, ki znaša 219,56 EUR/MWh.

Obvestilo zavezancem (21.02.2022)

7. 11. 2020 je stopil v veljavo nov Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/2020; ZURE), ki spreminja obveznost plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost.

8. člen ZURE določa, da zavezanci, ki prodajajo trda goriva (zlasti lesna biomasa ter premog in koks), niso več zavezani za plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost, če letno prodajo manj kot 100MWh energije.

V primeru, da teh količin v letu ne dosežete, mesečno ne poročate o prodanih količinah, vendar morate konec leta obvestiti Eko sklad o prodani količini trdih goriv na letnem nivoju. V primeru, če boste presegli prodajo 100 MWh, vam bo Eko sklad naknadno izstavil račun.

Specifični strošek doseganja prihrankov 2020 (07.06.2021)

Eko sklad na podlagi 7. odstavka 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20), ki določa, da Eko sklad objavi specifični strošek doseganja prihrankov energije za preteklo leto, objavlja specifični strošek za leto 2020, in sicer 208,88 EUR/MWh.

Specifični strošek doseganja prihrankov 2019 (25.03.2020)

Eko sklad na podlagi 2. odstavka 9. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št.: 96/2014), ki določa, da Eko sklad objavi specifični strošek doseganja prihrankov energije za preteklo leto, objavlja specifični strošek za leto 2019, in sicer 209,44 EUR/MWh.

Specifični strošek doseganja prihrankov 2018 (29.01.2020)

Eko sklad na podlagi 2. odstavka 9. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št.: 96/2014), ki določa, da Eko sklad objavi specifični strošek doseganja prihrankov energije za preteklo leto, objavlja specifični strošek za leto 2018, in sicer 173,51 EUR/MWh.

Obvestilo zavezancem (09.10.2019)

Spoštovani, prosimo vas, da v septembrsko poročilo vključite tudi količine za mesec avgust. Septembrsko poročilo bo tako vsebovalo vsoto količin dveh mesecev (avgust 2019 in september 2019).