Interne strani zavezancev po uredbi


PrijavaSpecifični strošek doseganja prihrankov 2020 (07.06.2021)

Eko sklad na podlagi 7. odstavka 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20), ki določa, da Eko sklad objavi specifični strošek doseganja prihrankov energije za preteklo leto, objavlja specifični strošek za leto 2020, in sicer 208,88 EUR/MWh.

Specifični strošek doseganja prihrankov 2019 (25.03.2020)

Eko sklad na podlagi 2. odstavka 9. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št.: 96/2014), ki določa, da Eko sklad objavi specifični strošek doseganja prihrankov energije za preteklo leto, objavlja specifični strošek za leto 2019, in sicer 209,44 EUR/MWh.

Specifični strošek doseganja prihrankov 2018 (29.01.2020)

Eko sklad na podlagi 2. odstavka 9. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št.: 96/2014), ki določa, da Eko sklad objavi specifični strošek doseganja prihrankov energije za preteklo leto, objavlja specifični strošek za leto 2018, in sicer 173,51 EUR/MWh.

Obvestilo zavezancem (09.10.2019)

Spoštovani, prosimo vas, da v septembrsko poročilo vključite tudi količine za mesec avgust. Septembrsko poročilo bo tako vsebovalo vsoto količin dveh mesecev (avgust 2019 in september 2019).

Obvestilo zavezancem za lesno biomaso (01.10.2019)

V prilogi si lahko ogledate izvajanje 10. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS 96/14).


prenesi dopis.pdf